Verzekeringsportaal

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Uw geleasde bedrijfsmiddelen goed verzekerd.

Uw geleasde bedrijfsmiddelen goed verzekerd door BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Leasen is populair
Leasen van bedrijfsmiddelen is zeer populair. Lease is een financieringsvorm, maar bovenal ook een gemaksproduct. Lease legt geen onnodig kapitaalbeslag en houdt uw financiële middelen vrij voor andere strategische activiteiten. Naast al deze aantrekkelijke voorwaarden dient u als klant echter nog wel zelf te zorgen voor een verzekering van de geleasde bedrijfsmiddelen.

U kunt uiteraard uw geleasde objecten bijverzekeren op uw bestaande verzekeringen, maar heeft u bij een calamiteit dan net zo’n grote uitkering als het bedrag dat u nog verschuldigd bent? En zijn objecten die formeel niet van u zijn, niet uitgesloten van de dekking? Aan wie moet de schade-uitkering plaatsvinden bij reparatieschade of bij een onverhoopte total-loss? Ook hier stelt uw leasecontract bepaalde eisen. Op deze onderdelen schieten normale verzekeringen snel tekort om de schade aan geleasde objecten te dekken. Daarom heeft Industrial Insurance Group Belgium voor BNP Paribas Leasing Solutions een unieke leaseverzekering ontwikkeld. Een hele zorg minder.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Wie zijn wij

BNP Paribas Leasing Solutions is gespecialiseerd in huuroplossingen voor professioneel materieel.

Het aanbod reikt van leasing tot outsourcing van een volledig park en langetermijnverhuur. Het scala aan aanbiedingen, het rijkste aanbod op de markt per type activa, wordt voorgesteld:

 • ofwel rechtstreeks aan bedrijven en professionals, indien ze klant zijn bij BNP Paribas Bank ;
 • ofwel via partners: fabrikanten, distributeurs, uitgevers.

Industrial Insurance Group Belgium is gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor de leasemarkt.

“Industrial Insurance Group Belgium” De naam maakt het meteen duidelijk: we zijn een Belgische verzekeringsmakelaar. Maar in tegenstelling tot de meeste verzekeringsmakelaars werken wij als onderneming specifiek in de bedrijfsmatige sector en dit al sedert vele jaren.

MIFID

Door MiFID bent u voortaan beter beschermd

Sinds eind april 2014 zijn de MiFID-gedragsregels voor banken ook van toepassing op de verzekeringssector. Daardoor bent u als consument voortaan beter beschermd.

 

Wat betekent ‘MiFID’?

‘MiFID’ staat voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’. Het is de naam van een Europese richtlijn die sinds 1 november 2007 van toepassing is. De richtlijn bevat een reeks regels om de klanten van banken beter te beschermen. Sinds 30 april 2014 zijn een aantal van deze Europese regels ook van toepassing op de verzekeringssector, via de Belgische wet ‘Twin Peaks II’.

 

De MIFID-regels in een notendop:

– Voor spaar- en beleggingsverzekeringen moeten verzekeraars aantonen dat ze hebben nagegaan of het product past bij hun klant (=zorgplicht), bijvoorbeeld of de klant voldoende kennis en ervaring heeft.

 • Verzekeraars moeten aantonen dat ze in het belang van hun klant hebben gehandeld, bijvoorbeeld of het product voldoet aan de behoeften van de klant.
 • Verzekeraars moeten ook nagaan of een product geschikt is, of het bijvoorbeeld past bij de financiële situatie of het risicoprofiel van hun klant.
 • Verzekeraars en tussenpersonen moeten correcte, duidelijke, volledige, tijdige en niet-misleidende informatie geven over de producten die ze aanbieden.
 • De tussenpersoon moet transparant zijn over zijn kosten, waaronder ook zijn commissie.
 • Verzekeringsondernemingen en tussenpersonen moeten belangenconflicten vermijden, en als ze toch voorkomen, expliciet melden aan hun klant.

In onze MiFID-klantenbrochure leest u meer over de nieuwe MiFID-regels en hoe Industrial Insurance Group Belgium N.V. er mee omgaat.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

Klik hier voor meer informatie over ons belangenconflictenbeleid.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Productgroep

Land- en werkmaterieel

 • Hef-, reach-, pallet-, trucks
 • Orderpickers, graafmachines
 • Knik-, Schrankladers
 • Schovels, tractoren, maaiers, combines, verreikers
 • Spuiten
 • Landbewerking/ ploegen

Transport

 • Bestelwagens
 • Vrachtwagens
 • Eigen vervoer
 • Trailers

Reinigingsmachines

 • Indoor schoonmaakmachines
 • Wasmachines
 • Outdoor schoonmaakmachines

Technische Verzekeringen

 • Bijvoerinstallaties
 • Droogvoerinstallaties
 • Klimaatbeheersingsinstallaties
 • Melkwininstallaties
 • Melkkoelinstallaties

Voorwaarden

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik een verzekering wil?

U hoeft niets te doen. BNP Paribas Leasing Solutions meldt de verzekering zelf aan bij het nieuwe lease contract.

Wat moet ik doen als ik geen verzekering wil?

Als u geen verzekering wilt, moet u dit aangeven op de leaseovereenkomst bij de vragen over de verzekering. Het bewijs van deze verzekering stuurt u mee met de leaseovereenkomst.

Wie is eigenaar (verzekeringnemer) van de verzekering?

 • Hebt u de verzekering afgesloten via BNP Paribas Leasing Solutions, dan zijn wij ook eigenaar van de verzekering. Op aanvraag kan BNP Paribas Leasing Solutions u een kopie polis mailen.
 • Hebt u de verzekering zelf afgesloten dan bent u zelf ook de eigenaar van deze verzekering.

Bij welke verzekeraar loopt mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions?

De verzekeringen worden door Industrial Insurance Group Belgium, afhankelijk van uw product, ondergebracht bij de volgende verzekeraars: AIG Europe Limited, HDI Global SE, ARAG Rechtsbijstand en Dutch Marine Insurance.

Hoe lang loopt de verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions?

De verzekering loopt net zo lang als uw leasecontract. Wel kunt u de verzekering verlengen via Industrial Insurance Group Belgium wanneer uw leasecontract afloopt.

Wijzigt mijn verzekeringsvergoeding als de verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt?

Uw verzekeringsvergoeding blijft gelijk gedurende de looptijd van het contract. De verzekeringsvergoeding kan nog wel wijzigen wanneer de wetgeving wijzigt, bijvoorbeeld bij verhoging van de assurantiebelasting.

Wat moet ik doen bij schade als mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt?

Wanneer u schade heeft neemt u contact op met Broadspire (Land Based Equipment) via +32 (2) 257 03 51 of per mail via bpls@broadspire.be of met ISCS (Automotive) via +32 (2) 16 30 08 80 of per mail via claims@iscs.be. Broadspire, ISCS handelt de schade af namens Industrial Insurance Group Belgium.

Heb ik een eigen risico bij schade als mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt

Ja u heeft een eigen risico bij schade. Dit eigen risico verschilt per product. U kunt uw eigen risico opvragen bij Industrial Insurance Group Belgium of terug vinden op het polisblad.

Moet ik een verhuizing of een wijziging van het object melden?

Een verhuizing of een wijzing moet u altijd melden bij BNP Paribas Leasing Solutions.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Contact

Contact Leaseteam

Grace SPINNAEL
Customer Service Officer
Gentsesteenweg 1440, Chaussée de Gand
1082 Brussel / Bruxelles
Belgium
Tel.: +32 (0)2 506 02 34
grace.spinnael@bnpparibas.com

Contact Verzekeringsteam

Heeft u vragen over verzekeringen, dan kunt u ons benaderen:

Industrial Insurance Group Belgium N.V./S.A.
Louizalaan 85
B- 1050 Brussel
Belgium
Tel. Acceptatiedesk: +32 (0)16 79 53 38
Tel. Administratie: +32 (0)47 68 821 88
E-mail: info@industrialinsurancegroup.eu
Video: vergaderruimte@denhartigh.room.ciscospark.com

RPR Brussel 0863.179.145
WABV membership number: 685000
FSMA membership number: 100460 A
AFM Netherlands membership number: 12020528
Bank accounts:
ING Belgium IBAN / SEPA: BE35 3630 0902 0737

Contact Schadeteam Landbased Equipment

Indien u een schade aan ons wilt melden, dan kunt u ons benaderen:

Broadspire België
Jan Olieslagerslaan 41
B-1800 VILVOORDE
Belgium
Tel.: +32 (2) 257 03 51
fax.: +32 (2) 714 03 80
E-mail: bpls@broadspire.be
Via portal

Contact Schadeteam Automotive

Indien u een schade aan ons wilt melden, dan kunt u ons benaderen:

ISCS
Haachtsesteenweg 13
1820 Steenokkerzeel, Belgium
Tel.: +32 (2) 16 30 08 80
E-mail: claims@iscs.be
Via portal