Verzekeringsportaal

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Uw geleasde bedrijfsmiddelen goed verzekerd.

Uw geleasde bedrijfsmiddelen goed verzekerd door BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Leasen is populair
Leasen van bedrijfsmiddelen is zeer populair. Lease is een financieringsvorm, maar bovenal ook een gemaksproduct. Lease legt geen onnodig kapitaalbeslag en houdt uw financiële middelen vrij voor andere strategische activiteiten. Naast al deze aantrekkelijke voorwaarden dient u als klant echter nog wel zelf te zorgen voor een verzekering van de geleasde bedrijfsmiddelen.

U kunt uiteraard uw geleasde objecten bijverzekeren op uw bestaande verzekeringen, maar heeft u bij een calamiteit dan net zo’n grote uitkering als het bedrag dat u nog verschuldigd bent? En zijn objecten die formeel niet van u zijn, niet uitgesloten van de dekking? Aan wie moet de schade-uitkering plaatsvinden bij reparatieschade of bij een onverhoopte total-loss? Ook hier stelt uw leasecontract bepaalde eisen. Op deze onderdelen schieten normale verzekeringen snel tekort om de schade aan geleasde objecten te dekken. Daarom heeft Industrial Insurance Group Belgium voor BNP Paribas Leasing Solutions een unieke leaseverzekering ontwikkeld. Een hele zorg minder.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Wie zijn wij

BNP Paribas Leasing Solutions is gespecialiseerd in huuroplossingen voor professioneel materieel.

Het aanbod reikt van leasing tot outsourcing van een volledig park en langetermijnverhuur. Het scala aan aanbiedingen, het rijkste aanbod op de markt per type activa, wordt voorgesteld:

 • ofwel rechtstreeks aan bedrijven en professionals, indien ze klant zijn bij BNP Paribas Bank ;
 • ofwel via partners: fabrikanten, distributeurs, uitgevers.

Industrial Insurance Group Belgium is gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor de leasemarkt.

“Industrial Insurance Group Belgium” De naam maakt het meteen duidelijk: we zijn een Belgische Gevolmachtigde onderschrijver. Maar in tegenstelling tot de meeste Belgische gevolmachtigde onderschrijvers werken wij als onderneming specifiek in de bedrijfsmatige sector en dit al sedert vele jaren.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Productgroep

Land- en werkmaterieel

 • Hef-, reach-, pallet-, trucks
 • Orderpickers, graafmachines
 • Knik-, Schrankladers
 • Schovels, tractoren, maaiers, combines, verreikers
 • Spuiten
 • Landbewerking/ ploegen

Transport

 • Bestelwagens
 • Vrachtwagens
 • Eigen vervoer
 • Trailers

Reinigingsmachines

 • Indoor schoonmaakmachines
 • Wasmachines
 • Outdoor schoonmaakmachines

Technische Verzekeringen

 • Bijvoerinstallaties
 • Droogvoerinstallaties
 • Klimaatbeheersingsinstallaties
 • Melkwininstallaties
 • Melkkoelinstallaties

Voorwaarden

IPID

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik een verzekering wil?

U hoeft niets te doen. BNP Paribas Leasing Solutions meldt de verzekering zelf aan bij het nieuwe lease contract.

Wat moet ik doen als ik geen verzekering wil?

Als u geen verzekering wilt, moet u dit aangeven op de leaseovereenkomst bij de vragen over de verzekering. Het bewijs van deze verzekering stuurt u mee met de leaseovereenkomst.

Wie is eigenaar (verzekeringnemer) van de verzekering?

 • Hebt u de verzekering afgesloten via BNP Paribas Leasing Solutions, dan zijn wij ook eigenaar van de verzekering. Op aanvraag kan BNP Paribas Leasing Solutions u een kopie polis mailen.
 • Hebt u de verzekering zelf afgesloten dan bent u zelf ook de eigenaar van deze verzekering.

Bij welke verzekeraar loopt mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions?

De verzekeringen worden door Industrial Insurance Group Belgium, afhankelijk van uw product, ondergebracht bij de volgende verzekeraars: AIG Europe SA, HDI Global SE, ARAG SE en DUPI.

Hoe lang loopt de verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions?

De verzekering loopt net zo lang als uw leasecontract. Wel kunt u de verzekering verlengen via Industrial Insurance Group Belgium wanneer uw leasecontract afloopt.

Wijzigt mijn verzekeringsvergoeding als de verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt?

Uw verzekeringsvergoeding blijft gelijk gedurende de looptijd van het contract. De verzekeringsvergoeding kan nog wel wijzigen wanneer de wetgeving wijzigt, bijvoorbeeld bij verhoging van de assurantiebelasting.

Wat moet ik doen bij schade als mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt?

Wanneer u schade heeft neemt u contact op met CED via +32 2 730 36 88 of per mail via bpls@ced.be. CED handelt de schade af namens Industrial Insurance Group Belgium.

Heb ik een eigen risico bij schade als mijn verzekering via BNP Paribas Leasing Solutions loopt

Ja u heeft een eigen risico bij schade. Dit eigen risico verschilt per product. U kunt uw eigen risico opvragen bij Industrial Insurance Group Belgium of terug vinden op het polisblad.

Moet ik een verhuizing of een wijziging van het object melden?

Een verhuizing of een wijzing moet u altijd melden bij BNP Paribas Leasing Solutions.

BNP Paribas Leasing Solutions & Industrial Insurance Group Belgium

Contact

Contact Leaseteam

Heeft u vragen over leasing, dan kunt u ons benaderen:

BNP Paribas Lease Group
Gentsesteenweg 1440, Chaussée de Gand
1082 Brussel / Bruxelles
Tel.: +32 2 506 02 11

Contact Verzekeringsteam

Heeft u vragen over verzekeringen, dan kunt u ons benaderen:

Industrial Insurance Group Belgium N.V./S.A.
Louizalaan 85
B- 1050 Brussel
Belgium

MGA Desk
MGA Business +32 (0)47 68 821 88

E-mail: volmachtbeheer@industrialinsurancegroup.eu

RPR Brussel 0863.179.145
FSMA membership
Bank accounts:
ING Belgium IBAN / SEPA: BE35 3630 0902 0737

Contact Schadeteam Landbased Equipment

Indien u een schade aan ons wilt melden, dan kunt u ons benaderen:

CED
Medialaan 32 / bus 4, 1800 Vilvoorde, Belgium
Tel: +32 2 730 36 88
bpls@ced.be

Contact Schadeteam Automotive

Indien u een schade aan ons wilt melden, dan kunt u ons benaderen:

CED
Medialaan 32 / bus 4, 1800 Vilvoorde, Belgium
Tel: +32 2 730 36 88
bpls@ced.be